دانش آموزان مدرسه ایران شب یلدا را جشن گرفتند

دانش آموزان مدرسه ایران (هرو) شب یلدا را به همراه والدین خود طی مراسمی با شکوه جشن گرفتند. در این مراسم که در محل مدرسه ایران برگزار گردید دانش آموزان کلاسهای گوناگون با ارایه مقالات متنوع در باره تاریخچه و آیینهای شب چله صحبت کردند.
یکی از هدفهای اصلی مدرسه ایران در کنار آموزش زبان فارسی آشنا سازی نونهالان و فرزندانمان با فرهنگ تاریخ و تمدن ایران است و در همین راستا هر ساله جشن های ملی و باستانی از قبیل نوروز شب یلدا و چهارشنبه سوری را جشن میگیرد

شب چله گرم و شادی را برای همه ایرانیان و فارسی زبانان آرزومندیم

Filed under: Yalda Night | No Comments

Yalda Night - انجمن ایرانیان هرو شب یلدا را جشن میگیرد

Yalda Night - انجمن ایرانیان هرو شب یلدا را جشن میگیرد

Harrow Iranian Community Association (HICA) is celebrating the longest night of the year (Shab-i Yalda); Programme includes DJ and Iranian style food and beverages, it is a family event and all age groups are welcomed.

Venue: Cannons Hall, Stanmore, Wemborough Rd Stanmore, HA7 2DU.

Time: 6-10pm

To avoid disappointment, please obtain tickets before 15th December.

£20 Adults (Student Concessions available)
£10 Children

map:

http://maps.google.co.uk/maps?gcx=w&ix=c1&q=cannon+hall+stanmore&um=1&ie=UTF-8&hl=en&sa=N&tab=wl

To avoid disappointment, please obtain tickets before 15th December.

for more information please phone:

0208-4264308

07918-685309

ن†میگیرد

زمان∫†چهار†شنبه†۰۳†دیماه†۰۰۳۳†برابر†با†۱۰†دسامبر†۱۳۰۰

ساعت†۶-۰۳†بعد†از†ظهر

مکان†کننز†هال،†خیابان†ومبرو،†استنمور

CANONS HALL 1 – 17 Wemborough Road Stanmore, Middlesex HA7 2DU علاقمندان†میتوانند†برای†اطلاعات†بیشتر†با†دفتر†انجمن†و†یا†شماره†تلفن†های†زیر†تماس†بگیرندƆبرنامه

و†غذای†ایرانی†©چلو†کباب†و†جوجه†کباب®†میباشدƆاین†برنامه†مخصوص†همه†ی†اعضای†خانواده†jD شامل

است†و†افراد†از†هر†گروه†سنی†میتوانند†در†آن†شرکت†نمایندƆبهای†بلیط†۱۳†پوند†وبرای†نوجوانان†زیر†۰۱†سال

۰۳†پوند†استƆلطفا†برای†تهیه†ی†بلیط†و†انتخاب†نوع†غذا†تا†قبل†از†روز†۰۱†دسامبر†اقدام†فرمائیدÆ

0208-4264308

07918-685309

Harrow Iranian Community Association (HICA) is celebrating the longest night of the year (Shab-i Yalda); Programme includes DJ and Iranian style food and beverages, it is a family event and all age groups are welcomed.

Venue: Cannons Hall, Stanmore; Time: 6-10pm To avoid disappointment, please obtain tickets before 15th December.

Filed under: Yalda Night | Comments Off

YALDA NIGHT 2006

YALDA NIGHT Wednsday 21 DECEMBER 2005
Live music: JIRAR GROUP

Kadwa Centre, Kenmore Avenue, Harrow Wealdstone: Ash-Reshte, Music, dance, Magic show and a variety of Iranian style food and Sandwiches. Entry Tickets: £10 and £5 for 5-12 year.

Yalda-Night-2004-4
Filed under: Yalda Night | Comments Off