Accepting Elementary School students for the new term of 2018

دبستان ایران برای ترم جدید سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ دانش آموز میپذیرد دبستان ایران از دانش آموزان ۵ سال به بالا برای کلاس های آمادگی تا Iranian Elementary School students from 5 years old to advanced classes GCSE AND A LEVEL برای سال تحصیلی ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ ثبت نام میکند روزهای شنبه از ساعت ۱۱ تا۳۰ :۲ بعد از …